RIĞƏ

(Yardımlı)
ədəd, dənə. – Torbada bi rığə qət <qənd> qalıb
RƏZƏ
RIXDIM