RIXDIM

(Yardımlı)
möhkəm, davamlı. – Cəhrənin kirişi rıxdım olsun gərəg
RIĞƏ
RIMIZ