RIZAVAN

(Meğri)
köməkçi, çoban köməkçisi. – Bizim çobanın bir rızavanı vardı
RIŞBABA
RİFİDƏNƏ