RƏŞADƏTLİ

sif. İgid, qoçaq. Rəşadətli ordu.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RƏŞADƏTLİ rəşadətli bax hünərli, igid, şanlı 2
  • RƏŞADƏTLİ qoçaq — igid — cəsur — mərd — fədakar — şücaətli

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • RƏŞADƏTLİ RƏŞADƏTLİ – QORXAQ Eşq olsun rəşadətli Azərbaycan Ordusuna! Qorxaq nə zərər edər, nə mənfəət (Ata. sözü)
RƏŞADƏT
RƏŞƏ

Digər lüğətlərdə