RƏŞMƏ

(Çənbərək, Gədəbəy, Tovuz)
bax irəşmə
RƏŞİDDƏMMƏK
RƏVƏ-RÜVƏ

Digər lüğətlərdə