RƏDDƏMAX

(Meğri)
izləmək, izə düşmək, izlə getmək. – İnəx’ləri dərə boğazına kimin rəddədıx
RƏDCİL
RƏDƏ VERMƏK