RƏKİ

I
(Qax)
daranmış əl boyda yun
II
(Qax)
tütün qurudulan yer
RƏX’DƏN
RƏKİK