rəsmi statistika materiallarının istehsalı

Statistik məlumatların yığılması, işlənib hazırlanması, bazada yerləşdirilməsi, təhlili və yayılması üçün zəruri olan bütün fəaliyyətlərdir

rəsmi statistika
rəsmiləşdirmə gömrük orqanı