RƏVƏ-RÜVƏ

(Lənkəran)
içalat. – Balığın rəvə-rüvəsini ləvəngiyə qatıb pişir
RƏŞMƏ
RƏZƏ