RƏX’DƏN

(Ordubad)
qənd torbası. – Bizdər rəx’dəni parçadan tikərıx
RƏHƏTƏ
RƏKİ