RABİTƏLƏNDİRMƏ

Rabitələndirmək” dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RABİTƏLƏNDİRMƏ əlaqələndirmə — bağlama
RABİTƏÇİ
RABİTƏLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə