RABİTƏLİ

sif.zərf Yaxşı ifadə edilən, məntiqi və qrammatik cəhətdən düzgün qurulmuş; tərtibli, müntəzəm. Rabitəli danışıq. Rabitəli danışmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RABİTƏLİ əlaqəli — münasibətli — bağlı
RABİTƏLƏNDİRMƏK
RABİTƏLİLİK

Digər lüğətlərdə