RADİOLAŞDIRILMA

Radiolaşdırılmaq” dan f.is.
RADİÓLA
RADİOLAŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə