RADİOLAŞDIRMAQ

f. Radioverilişi vasitələri, radio şəbəkələri, radioqəbuledicilər ilə təchiz etmək.
RADİOLAŞDIRMA
RADİOLAŞMA

Digər lüğətlərdə