RAHİLƏ

mərhələ, keçid, dərəcə, pillə; yola getmə, yola düşmə; Günəş Allahı; Allahın sevimlisi.
RAHİL
RAHİM

Digər lüğətlərdə