RAQA

is. [ sanskr. ] mus. Qədim Hind klassik musiqisi növlərindən biri.
RAKURS
RÁLLİ

Digər lüğətlərdə