RAYBARAY

(Bakı, Ordubad)
hərdəmxəyal, sözünün üstündə durmayan, fikrini tez-tez dəyişən. – Bircə onu dindirmə, raybaray adamdı o; – Ada, sən nə raybaray adamsan (Bakı)
RASQU
RAZDAR