REALLIQ

is.
1. Obyektiv mövcud olan varlıq; gerçəklik, həqiqilik.
2. Real olma, həqiqilik, həyatilik. Siyasətin reallığı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • REALLIQ reallıq bax həqiqət
  • REALLIQ gerçəklik — həqiqilik — doğruluq
REALLAŞMAQ
REALNİ

Digər lüğətlərdə