REALNİ

[rus., əsli lat. ] : realni məktəb – 1917-ci il inqilabından əvvəlki Rusiyada: tədris planında təbii və dəqiq elmlərə çox yer verilən, qədim dillər keçilməyən orta məktəb.
Qadir şəhərdən, oxuduğu realni məktəbdən qəsəbəyə tətilə gəldiyi vaxt bunu görürdü. Ə.Əbülhəsən.

REALLIQ
REANİMÁSİYA

Digər lüğətlərdə