REFLEKTİV

sif. [ lat. ] Qeyrişüuri, mexaniki, şüursuz, refleks nəticəsində olaraq (bax refleks 1-ci mənada). Refleksiv (reflektiv) hərəkət.
REFLEKSİV
REFLÉKTOR

Digər lüğətlərdə