REKLAMÇI

is. Reklam tərtib edən, reklam düzəldən; reklam tərtibçisi.
REKLAMÁSİYA
REKÓN

Digər lüğətlərdə