REKTOR

Latın sözüdür, “idarə edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

REKREASİYA
REKULTİVASİYA

Значение слова в других словарях