REKVİ́YEM

is. [ lat. ] Dini matəm mərasimində oxunan çoxsəsli silsilə xor əsəri.
REKTORLUQ
REKVİZİ́T

Digər lüğətlərdə