REKVİZİ́T

[ lat. requisitum – tələb olunan] Tamaşa və ya kinofilm çəkilən zaman lazım olan bütün əşyalar.
[“Hamlet”də] dekorlar, paltarlar, rekvizit, musiqi şərti bir Şərq üslubunda verilmişdi. C.Cəfərov.

REKVİ́YEM
REKVİZİTÇİ

Digər lüğətlərdə