RİŞXƏNDÇİ

is. Hər şeyə rişxənd edən, adamı ələ salan; adamoynadan, masqaraçı, istehzaçı.
RİŞXƏNDCİL
RİŞXƏNDEDİCİ

Digər lüğətlərdə