RİDİKÜL

is. Qadın əl çantası.
RİÇAL
RİFAH

Digər lüğətlərdə