RİVAYİ

(Meğri)
yalan, saxta. – Səmi, rivayi danışeysan axi
RİŞBABA
RİZAGİLASI