RİYAZİYYATŞÜNAS

[ ər. riyaziyyat və fars. …şünas] bax riyaziyyatçı.
RİYAZİYYATÇI
RİZ

Digər lüğətlərdə