ROMALI

is. Qədim Roma dövlətinin vətəndaşı.
ROM
ROMAN

Digər lüğətlərdə