ROMANTİKLƏŞDİRİLMƏ

Romantikləşdirilmək” dən f.is.
ROMÁNTİKA
ROMANTİKLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə