ROMANTİKLƏŞDİRMƏK

f. Bir şeyi və ya adamı romantik, ideallaşdırılmış şəkildə göstərmək, təsvir etmək; ideallaşdırmaq. Keçmişi romantikləşdirmək. Qəhrəmanı romantikləşdirmək.
[Nizami, Xaqani, Nəsimi, Füzuli, Vaqif və Sabir] insan gözəlliyini tərənnüm etmiş, insan zəkasını şöhrətləndirmiş, insanın böyük qəlbini və qadir məhəbbətini romantikləşdirmişdir. M.Arif.

ROMANTİKLƏŞDİRMƏ
ROMANTİZM

Digər lüğətlərdə