ROMBAOXŞAR

bax rombvari.
ROMBABƏNZƏR
ROMBOİD

Digər lüğətlərdə