RUMBA

is. [ isp. ] Meksika mənşəli müasir rəqs növü.
RUMB
RUMIN

Digər lüğətlərdə