RUMB

[ ing. ] Kompasın dairəsində (horizontun 1/ 32 hissəsinə müvafiq olan) bölgü.

Etimologiya

  • RUMB yun. rhymbos – dairəvi hərəkət
RUM
RUMBA

Digər lüğətlərdə