RUYİ-ZƏMİN

Yer üzü; dünya, aləm.

RUY
RUZUNUZ GÖYDƏN YAĞSIN, YERDƏ BİTSİN