SAĞRI

(Qazax)
xəncərin qınına çəkilən dəri
SAĞMAL
SAĞSƏRNİC

Digər lüğətlərdə