SADƏ

SADƏ (müxtəlif mənalarda) Hər möhnətə dözən; sadə insanların; qayğı dolu səsidir bu (R.Rza); ADİ Bunlar adi sənətkardır.. (Ə.Cəfərzadə); BƏSİT [Azər:] Bir sözlə, adiləşməyəsən, bayaq radioda oxunan nəğmə kimi bəsit və aydın olmayasan (Ə.Kərim); ASAN.

SADALAMAQ
SADƏDİL

Digər lüğətlərdə