SADƏLİK

SADƏLİK – ÇƏTİNLİK Jandarm rəisi özünü sadəliyə vurub ehtiramla ayağa qalxdı (M.Hüseyn); Cavab verməyə də çətinlik çəkirdi (Ə.Vəliyev).

SADƏLİK – LOVĞALIQ Onların bəziləri sadəlik və təvazökarlıq kimi sifətləri itirmişlər (Ə.Vəliyev); Ancaq Polad hərdən cızığından çıxır, Əzizdə isə bir balaca lovğalıq əmələ gəlibdir (Ə.Vəliyev).

SADƏDİLLİK
SADƏLÖVH

Digər lüğətlərdə