SAF

ə. 1) qatışığı olmayan; təmiz; 2) fırıldaq və s. bilməyən; təmiz (adam haqqında).

SAƏTBƏSAƏT
SAFDƏRUN

Digər lüğətlərdə