SALATIN

“Sultan”ın cəmi-sultanlar.
SAQİYƏ
SALİDƏ

Digər lüğətlərdə