SARI

SARI I is. [ hind. ] Hind qadınlarının paltarı. Onun əynində ağ bezdən sarı vardı (M.İbrahimov).

SARI II sif. Rənglərdən biri. Gümüş biləklərin, bəyaz qolların; Sarı kəhrəbası, hayıf ki, yoxdur! (M.P.Vaqif).

SARI III qoşma Tərəf, doğru mənasında. Humay buxarının qabağında tək; Dikilmiş gözləri ocağa sarı (S.Vurğun).

SAR
SARILIQ

Digər lüğətlərdə