SAZAQ

SAZAQ – İSTİ Alışdı istiyə, dözdü sazağa; Bağladı meylini suya, torpağa (H.Hüseynzadə).

SAZ
SAZAQLI

Digər lüğətlərdə