SCULLER

n iki kürəklə avar çəkən (adam)

SCUFFLE
SCULLERY