seleksiya nailiyyətləri

Seleksiya işi nəticəsində yaradılmış, cəmiyyət üçün faydalı bitki sortları, heyvan cinsləri, onların hibridləri, xəttləri, krossları və klonları

sekvestr
seleksiya nailiyyətlərinin dövlət reyestri