SNUB

snub1

n töhmət, bərk məzəmmət, kobud / kəskin irad

snub2

v susdurmaq, ağzından vurmaq, sözünü kəsmək

SNOWSTORM
SNUFF