TAĞALAQ₁

is. Sap, iplik və s. sarınan çarx.
…Arvad ayağa qalxdı və nə isə çaşqınlıqla cəhrənin ora-burasını, tağalağını, iyini, dəstəsini yoxladı. Ə.Əbülhəsən.
[Tapdıq] özünü divarın dibinə verib, tağalağı dığırlatdı. Ə.Vəliyev.

Etimologiya

  • TAĞALAQ 1. Tağalamaq feili olub və “катить” anlamında işlədilir. Tağalaq ondan tö­rəmiş isimdir. Ehtimal ki, təkərləmək sözünün təhrifi ilə bağlıdır
TAĞ₃
TAĞALAQ₂

Digər lüğətlərdə