UCA

UCA – ALÇAQ Alçaq uçan ucaya qonar (Ata. sözü).

UCA – GÖDƏK Biri boyda gödəkdi, biri xeyli ucaydı (M.Rahim).

UC
UCABOYLU

Digər lüğətlərdə