VƏCDİYYƏ

cuşə gəlmə, coşmaq; vəcdə gəlmək.
VƏCDİYƏ
VƏDAD