VƏDAD

sevgi, məhəbbət; dostluq.
VƏCDİYYƏ
VƏDADİ

Digər lüğətlərdə