VƏHBİ

Allah vergisi; Allah tərəfindən hədiyyə edilmiş.
VƏFİQƏ
VƏHBİYƏ

Digər lüğətlərdə